Individualisert aktivisme En studie av fenomenet andelslandbruk

Forfattere

  • Oddveig Storstad NIBIO

Emneord (Nøkkelord):

andelslandbruk, alternative matnettverk, politisk forbruk, aktivisme, fremmedgjøring, prosumerisme

Sammendrag

Fenomenet andelslandbruk har vokst betydelig i Norge de siste årene. Som an -delseier har man betalt for en andel av gårdens produksjon, og man deltar gjerne også i driften. Andelslandbruk representerer en form for nye alternative matnett-verk som har vokst fram som en motreaksjon mot det produktivistiske matparadigmes komplekse og globale verdikjeder. Fenomenet er knapt studert i norsk kontekst og datamaterialet består av kvalitative intervju med 18 andelseiere i et andelslandbruk utenfor Trondheim, gjennomført i vekstsesongen 2015. Opprinnelsen til andelslandbruk internasjonalt var sterkt ideologisk, men studier har vist at det politisk-ideologiske grunnlaget er blitt svekket. Studien viser at det å være andelseier likevel gjerne har en politisk-ideologisk dimensjon ved seg, men at det ikke er politisk aktivisme i betydningen at man ser for seg at engasjementet skal kunne endre verken verden eller måten mat produseres på. Noe av motivasjonen for å være andelseier er at man er kritisk til utviklingen av landbruket. En ønsker seg tilbake til en matproduksjon som forstås som naturlig, og ved å delta aktivt i produksjonen av egen mat ønsker en å overkomme noe av fremmedgjøringen mange opplever overfor mat og matproduksjon. Fenomenet andelslandbruk framstår som et interessant case for å utforske sammenhengen mellom politisk forbruk, identitet og livsstil og endringer i norske forbrukeres nærmest tatt-for-gitte tillit til måten mat produseres på i Norge.

Nedlastinger

Publisert

2016-08-29

Hvordan referere

Storstad, O. (2016). Individualisert aktivisme En studie av fenomenet andelslandbruk. Sosiologi I Dag, 46(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1283

Utgave

Seksjon

Artikler