Den norske landbrukssosiologien. Historisk påvirkning i nåtidig forskning på familiejordbruket

Hilde Bjørkhaug

Sammendrag


Hva er landbruks- og matsosiologi – og kan ”klassikerne” brukes til å forklare familiejordbrukets utvikling og overlevelse i Norge? Denne artikkelen går til-bake til røttene til agrarsosiologien og diskuterer hvilken betydning både kjente og ikke fullt så kjente klassikere har hatt for landbruks- og matsosiologien og utvikling av teori om og forskning på familiejordbruket. Landbruks- og matsosiologi er nå et etablert felt innenfor sosiologien, både nasjonalt og internasjonalt. Feltet har et empirisk næringsfokus på landbruket som et sted for produksjon av mat og fiber, fra råvareleverandører til produksjon av ferdige produkter på markedet. Langs disse verdikjedene stilles sosiologiske spørsmål om aktørenes motivasjoner, om økonomisk fordeling, om arbeid og organi -sering, sosial ulikhet, institusjonelle forhold (reguleringer versus normer og kultur) og ikke minst spørsmål om makt, og maktrelasjoner mellom individer, grupper og sektorer. I disse verdikjedene finner vi også gårdsbrukene, bøndene og deres familier. Artikkelen har sitt analytiske fokus på utviklingen av og over-levelsesevnen til det norske familiejordbruket innenfor et kapitalistisk markeds-system som dominerer markedene i den vestlige verden.

Emneord (Nøkkelord)


familiejordbruk; landbruks- og matsosiologi; sosiologiske klas-sikere

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.