Karin Widerberg (red.): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi

Aksel Tjora

Sammendrag


Karin Widerberg har fått med seg 8 kvinner til å skrive hvert sitt kapittel om bruken av institusjonell etnografi (heretter IE) i sine ulike forskningsprosjekter, og har selv bidratt med en introduksjon og et eget kapittel om akademia. Boka er det første større norske bidrag som redegjør for Dorothy Smiths forslag til forskningsstrategi, hvor institusjoner og praksiser utforskes ved å studere ulike deltakeres institusjonelle forståelse. Kort sagt har IE som mål å utforske makt og styring (på alle samfunnets plan) ved å undersøke hvordan utvalgte aktører i sin hverdag forstår og utøver sin virksomhet, og hvordan disse praksisene utøves innenfor et nettverk av styringsrelasjoner. Sånn sett er bokas tittel meget treffende, idet studiene går til hjertet av velferdsstaten, der for eksempel omsorg gjøres.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.