Frykten for feil i politiet

Tatanya Ducran Valland

Sammendrag


Profesjonelle er forpliktet til å utøve skjønn, og i det profesjonelle arbeidet kan det ikke gis spesifikke regler for hvordan den riktige handling ser ut. Profesjonsutøvelse innebærer tolkning, og i politiet også situasjonelle vurderinger under tidsnød og manglende informasjon, noe som kjennetegner svært mange operative situasjoner. Det innebærer en risiko for feil. Norsk politi ble avkledd da 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport om hendelsene 22. juli. To av hovedpunktene var at  ”[e]vnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten” og ”[l]edelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater, har vært utilstrekkelig” (NOU 2012, s. 16).
   I politiet eksisterer det en begrunnet frykt for feil, både med hensyn til rettslige etterspill og med tanke på fare for liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. En mulig konsekvens av frykt for å gjøre feil er handlingslammelse, eller den nært beslektede beslutningsvegringen. I denne artikkelen undersøker jeg med utgangspunkt i observasjoner og kvalitative intervjuer hvilke erfaringer ledere i politiet har med frykt for feil og hvordan lederne håndterer frykten i en organisasjon med en sterk handlingsplikt. Formålet med undersøkelsen er å undersøke organiseringen av og forhandlingene om rom for feil i en organisasjon preget av handleplikt.

Emneord (Nøkkelord)


profesjonsutøvelse, feil, organisasjonslæring, mellomledere, politi, personalomsorg, lederansvar

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.