Profesjonsutøvelse i praksis

Silje Bringsrud Fekjær, May-Len Skilbrei

Sammendrag


dette nummeret av Sosiologi i dag handler om profesjonsutøvelse i praksis.
Hvordan balanserer velferdsstatens profesjonsutøvere de ulike hensynene som de må håndtere i hverdagen? Profesjonsutøverne i omsorgs- og kontrollyrker skal ta hensyn til regler, samtidig som de har et individuelt ansvar og i stor grad må basere avgjørelsene på sitt profesjonelle skjønn. dette nummeret viser hvordan slike avveiinger kan foregå i praksis, eksemplifisert med studier av politi og saksbehandlere i naV.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.