Furseth, Inger (red.) (2015). Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet

Kåre Fuglseth

Sammendrag


Denne boka er eit resultat av eit femårig forskingsprosjekt om rolla religion spelar i dei nordiske landa (2009–2014), eit prosjekt med utgangspunktet i det norske forskingsinstituttet KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning). Ho tek berre opp tilhøve i Noreg. Seinare kjem det ei bok med samanlikningar av stoda i dei nordiske landa.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.