"Ytringskultur bør finde Sted"

Forfattere

  • Helge Svare Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Trygve Svensson Universitetet i Bergen

Emneord (Nøkkelord):

ytringskultur, ytringsfrihet, kritisk offentlighet, retorikk, media

Sammendrag

Artikkelen argumenterer for at de siste årenes debatt om ytringsfrihet bør suppleres og utvides med en debatt om ytringskultur. Dette skjer med henvisning til Lakoffs teori om "framing", det vil si hvordan begreper skaper rammebetingelser for forståelse. Artikkelen ser på hvilke ansatser til en debatt om ytringskultur som allerede finnes, og gir innspill til hvordan begrepet kan fylles med innhold. Kultur sees som et sett av felles holdninger, verdier, normer, forestillinger, tradisjoner, skikker, praksiser, institusjoner og infrastruktur. I artikkelen diskuteres ytringskultur i hovedsak normativt, med fokus på spørsmålet om hva som er en "god" ytringskultur. Noe endelig svar gis ikke, men forfatterne forsøker å angi noen sentrale dimensjoner svaret må forholde seg til.

Forfatterbiografier

Helge Svare, Høgskolen i Oslo og Akershus

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Trygve Svensson, Universitetet i Bergen

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nedlastinger

Publisert

2016-01-11

Hvordan referere

Svare, H., & Svensson, T. (2016). "Ytringskultur bør finde Sted". Sosiologi I Dag, 45(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1177

Utgave

Seksjon

Artikler