”Ytringskultur bør finde Sted”

Helge Svare, Trygve Svensson

Sammendrag


Artikkelen argumenterer for at de siste årenes debatt om ytringsfrihet bør suppleres og utvides med en debatt om ytringskultur. Dette skjer med henvisning til Lakoffs teori om ”framing”, det vil si hvordan begreper skaper rammebetingelser for forståelse. Artikkelen ser på hvilke ansatser til en debatt om ytringskultur som allerede finnes, og gir innspill til hvordan begrepet kan fylles med innhold. Kultur sees som et sett av felles holdninger, verdier, normer, forestillinger, tradisjoner, skikker, praksiser, institusjoner og infrastruktur. I artikkelen diskuteres ytringskultur i hovedsak normativt, med fokus på spørsmålet om hva som er en ”god” ytringskultur. Noe endelig svar gis ikke, men forfatterne forsøker å angi noen sentrale dimensjoner svaret må forholde seg til.

Emneord (Nøkkelord)


ytringskultur, ytringsfrihet, kritisk offentlighet, retorikk, media

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.