Olav Korsnes, Marianne Nordli Hansen og Johs. Hjellbrekke (red.) (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn.

Jakob Skjøtt-Larsen

Sammendrag


En interesse for elitebegrebet og for studiet af de øverste lag af samfundet ser ud til at brede sig inden for sociologien. I Danmark er overklassen og eliterne kommet under skærpet tilsyn i udgivelser som klassekamp fra oven (Olsen et al. 2014) og Magteliten – Hvordan 423 danskere styrer landet (Bernsen, Ellers-gaard og Larsen 2015). I England har et omfattende studie af klassesamfundet udført i samarbejde med BBC sat fokus på nye former for klasseskel i Storbri-tannien, men også på betydningen af en lille elite som ”i kraft af deres øko-nomiske fordele adskiller sig væsentligt fra de øvrige klasser” (Savage et al. 2013: 27). Den, der lever skjult, lever godt, siges det. Med udgivelsen af an-tologien Elite og klasse i et egalitært samfunn, er der nu leveret et væsentligt bi-drag til også at synliggøre de øverste lag i det norske samfund.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.