Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen og Bodil Ravneberg (2014): Fellesskap og forskjellighet – Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lo-kalsamfunn.

Ingar Brattbakk

Sammendrag


De fire erfarne forskerne Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen og Bodil Ravneberg leverer i boka Fellesskap og forskjellighet en innsiktsfull analyse av hvordan integrering av etniske minoriteter finner sted, eller uteblir, i frivil-lige organisasjoner i fire flerkulturelle lokalsamfunn i fire norske storbyer. Boka bygger på studier gjort i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor som Institutt for samfunnsforskning og UNI Research Rokkan senteret står bak, finansiert av flere departementer med Kulturdeparte mentet som koordinator.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.