Kjøttets politiske økonomi â usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem

Gunnar Vittersø, Unni Kjærnes

Sammendrag


Produksjonen av kjøtt er en betydelig kilde til globale klimagassutslipp og har en rekke andre miljøpåvirkninger. På verdensbasis har kjøttforbruket per person doblet seg siden FAO startet målinger på 60-tallet. Miljøpåvirkningene er godt dokumenterte, men hvorfor er det slik at kjøttproduksjonen likevel unngår strengere miljø- og klimareguleringer? I denne artikkelen utforsker vi hvorfor og på hvilke måter et viktig miljøspørsmål som økt produksjon og forbruk av kjøtt ikke blir møtt med sterkere krav om politiske mottiltak. Historisk har kjøttforbruket i Norge vært forholdsvis lavt, men det nærmer seg nå europeisk gjennomsnittsnivå. Vår studie viser at konkrete politiske tiltak sammen med omfattende markedsføring aktivt har bidratt til denne utviklingen. Denne kjøttfremmende politikken har ikke blitt møtt med bred mobilisering, verken fra miljø- eller forbrukerbevegelsen. Folk flest har lite kunnskap om de miljø- og klimamessige konsekvensene av det økende kjøttforbruket, og anser ikke reduksjon av eget kjøttforbruk som relevant i klimasammenheng. Kjøttproduksjonens betydning for landbruksøkonomien har fått dominere den politiske debatten, mens kjøttets miljø- og klimavirkninger forblir nokså usynlige.


Emneord (Nøkkelord)


kjøtt, miljø, klima, forbruk, landbrukspolitikk

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.