âMellom klimanødvendighet og teknologisk tvilâ â miljøbevegelsens rolle i karbonfangst og -lagring (CCS)

Eirik Frøhaug Swensen

Sammendrag


Karbonfangst og -lagring (CCS) har hatt en særdeles viktig plass i den norske klimadiskusjonen siden 1990-tallet. I denne artikkelen tar jeg for meg hvilke roller forskjellige deler av miljøbevegelsen har hatt i denne diskusjonen. Gjennom begreper fra teknologi â og vitenskapsstudier (STS) viser jeg hvordan CCS er blitt helt nødvendig å forholde seg til i enhver diskusjon om klima i Norge, og at spesielt Bellona, men også Zero, har vært svært viktige i prosessen mot å gi CCS en slik rolle. De andre miljøaktørene har i liten grad utfordret den dominerende fortellingen om CCS, som dermed fremstår som et meget robust teknologialternativ i klimakampen. Mot slutten av artikkelen peker jeg imidlertid på at manglende teknologisk suksess fremover kan destabilisere så vel CCS som klimaalternativ, som den rollen Bellona og Zero har oppnådd som talerør på teknologiens vegne.

Emneord (Nøkkelord)


Karbonfangst- og lagring (CCS), klima, miljøbevegelse, aktør-nettverksteori (ANT)

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.