Et fast punkt for klimaet? Vitenskap og politikk i den svarte âBali-boksenâ

Bård Lahn, Göran Sundqvist

Sammendrag


Vår forståelse av klimaendringene domineres av tall og naturvitenskapelig kunnskap. Selv om både forskere og beslutningstakere ønsker et tett forhold mellom vitenskap og politikk, for eksempel gjennom FNs klimapanel, forutsetter de fleste aktører at disse to sfærene opererer adskilt fra hverandre. Gjennom en nærmere undersøkelse av en enkelt faktaboks i FNs klimapanels fjerde hovedrapport, utfordrer vi i denne artikkelen den puristiske forestillingen om et klart skille mellom vitenskap og politikk. Den såkalte âBali-boksenâ fikk en framtredende rolle i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale fram mot København-toppmøtet i 2009, fordi den ble ansett å gi et vitenskapelig og kvantifisert svar på spørsmålet om fordeling av ansvar for klimaendringer mellom Nord og Sør. Den puristiske forståelsen av Bali-boksen som âren vitenskapâ førte imidlertid til et tilbakeslag da aktører i forhandlingene ble oppmerksomme på boksens âureneâ bindinger til politiske hensyn og moralske avveininger. Vi analyserer historien om Bali-boksen med utgangspunkt i begreper fra vitenskaps- og teknologisosiologien, og argu­menterer for at diskusjonen om klimaendringene vil kunne få et bedre grunnlag dersom man unngår å insistere på en sterk grensedragning mellom vitenskap og politikk.

Emneord (Nøkkelord)


FNs klimakonvensjon, FNs klimapanel, vitenskap/politikk, grense­objekter, Nord/Sør rettferdighet

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.