Introduksjon til temanummer om miljø og klima

Gisle Andersen, Ragnhild Sollund

Sammendrag


Med dette nummeret av Sosiologi i dag har vi ønsket å fokusere på miljø­sosiologiske analyser av dagens samfunn. Miljøproblemer har fått en stadig større plass innenfor samfunnsfaglige disipliner etter som konsekvensene av skade på miljø, og dermed også for mennesker og andre arter er blitt tydelige. Fagfeltene har fått egne betegnelser som green economics og green criminology, og i Norge og Sverige Miljøsosiologi. Miljøproblemer kan knyttes til menneske­samfunnets utforming og organisering, til hvordan enkeltindivider tenker og handler og konsumentpraksiser tilknyttet bl.a. normer og ideologier. Miljøsosiologien omfatter derfor en rekke ulike tema og analytiske nivåer. Et fellestrekk er likevel at analysene som hovedregel direkte eller indirekte belyser relasjonen mellom mennesker og ânaturenâ. Hvordan denne relasjonen kan og bør forstås er fremdeles omdiskutert innenfor fagfeltet. I den sammenheng er den pågående debatten om begrepet antropocen relevant. Det viser til at den menneskelige påvirkningen på jordkloden er så omfattende at vi kan omtale dette som menneskehetens tidsalder.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.