­Store Data og Intime Detaljer. Nye digitale metoder til observation af fysisk nærhed

Jesper Fels Birkelund, Tobias Bornakke, Kristoffer Pade Glavind

Sammendrag


Oplevelsen af intimitet er for de fleste tæt forbundet med det at være fysisk nært et andet menneske. Alligevel overses den fysiske dimension ofte i den sociologiske forståelse af intimitet. Ved at koble den nu historiske proxemics-litteratur (Hall 1966) med hypermoderne sensordata udforsker denne artikel intimitetens fysiske dimension i mødet mellem mennesker. Ved hjælp af Bluetooth-sensorer registreres den fysiske afstand i samtlige møder (n=128.490) blandt en årgang af førsteårsstuderende på Danmark Tekniske Universitet. Analysen viser, hvordan forskellige karakteristika ved de studerende og ved mødet selv har betydning for den fysiske nærhed i mødet. Vi finder bl.a., at kvinder står tættere på hinanden end mænd, samt at venskabs-indikatorer, som Facebook-venskab, er forbundet med en øget nærhed i mødet. Ved at udnytte datas tidslige dimension viser vi yderligere, at den fysiske nærhed stiger i løbet af det enkelte møde. Vi viser også, hvordan den fysiske nærhed, varierer over dagens og ugens forløb, og hvordan der sker en generel stigning i mødernes nærhed som semestret skrider frem. Undersøgelsen er et eksempel på, hvordan digitale sensordata kan tilbyde socialvidenskaben intime mikrosociologiske detaljer om den fysiske nærhed i vores møder, og videre, hvordan disse nye datakilder åbner op for helt nye måder at studere og forstå sociale interaktioner.


Emneord (Nøkkelord)


Computational social science; digitale metoder; Bluetooth-sensorer; proxemics; fysisk nærhed; møder

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.