Hvor mange gullplater henger på veggen? Om danseband og kvalitet

Heidi Stavrum

Sammendrag


Kvalitet er et sentralt begrep i norsk kulturpolitikk. I kulturpolitiske dokumenter betones nødvendigheten av at kvalitet må ligge til grunn for kulturpolitiske ordninger og tiltak, og kvalitet er i de fleste tilfeller et avgjørende kriterium for å motta offentlig støtte til kunst og kultur (jf. for eksempel St.meld. nr. 21 (2007â2008); St.meld. nr. 48 (2002â2003)). Men samtidig som kvalitet er et grunnleggende premiss i kulturpolitikken, er det også et paradoksalt begrep (Hylland 2012; Hylland m.fl. 2011). Selv om kvalitet kontinuerlig benyttes som argument i kulturpolitisk praksis, er det ofte uklart hvordan kvalitet skal defineres. For hvilken type kvalitet er det man snakker om, hva slags kvalitetsbegrep ligger til grunn for vurderingene som blir gjort â og sist, men ikke minst, fra hvilket ståsted eller perspektiv er det kvaliteten defineres?

Emneord (Nøkkelord)


Danseband, kvalitet, kommersialitet, kulturelle felt, Bourdieu

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.