Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep

Anne-Britt Gran

Sammendrag


Vi er midt i en teknologisk og sosial revolusjon basert på internett og nye IKT-anvendelser. På bare 20 år har teknologi forandret livene våre radikalt (St.meld. nr. 23 (2012â2013): 5). Sosiologen William F. Ogburn opplevde det amerikanske samfunnet tidlig på 1900-tallet som en forandringens tid, preget av hurtig industrialisering, nye fremkomstmidler (automobilen) og kommunikasjonsformer (telefonen). I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge (nr. 23, 2012â2013), omtales den pågående digitaliseringen som en teknologisk og sosial revolusjon â en ny forandringens tid. Disse historisk betingede opplevelsene av raske teknologiske endringer som påvirker våre liv, er årsaken til at jeg ønsker å revitalisere Ogburns teori om kulturelt etterslep nå. Teorien går ut på at samfunnet endrer seg i utakt, og at mye blir hengende på slep bak de teknologiske revolusjonene.


Emneord (Nøkkelord)


Digitalt kulturkonsum, digital kulturpolitikk, digitalisering, kulturelle etterslep, William F. Ogburn

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.