Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik og Katja Franko Aas (red.): Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede

Espen D.H. Olsen

Sammendrag


Europa har de siste 60-årene forandret seg fra å være et kontinent i ruiner til å bli et transnasjonalt fellesskap av sterkt sammenknyttede nasjonalstater. Den redigerte boken Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede skriver seg inn i debatten om hvordan denne institusjonelle transformasjonen â gjerne kalt europeisering â påvirker utlendinger i Norge. Boken er et viktig innlegg i denne debatten, ikke kun faglig, men også for den bredere debatten om hvordan ikke-borgere behandles og kategoriseres i den europeiske virkeíligheten. Redaktørene kommer til denne problemstillingen fra kriminologien, mens de fleste kapittelforfatterne kommer fra enten kriminologi, jus eller sosiologi. I tillegg er det enkeltstående bidrag fra sosialantropologi og historie. Med bidragsytere fra disse disiplinene er det ikke overraskende at boken omhandler hvordan rettsregler, institusjonelle nyvinninger og generelle samfunnsendringer samspiller i å skape et rom for behandling og disiplinering av det man i boken kaller ââ¬â¢fremmede.ââ¬â¢ Fremmed er en samlebetegnelse for personer uten statsborgerskap som oppholder seg innenfor den norske statens territorium.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.