Det transnasjonale nyhetsbeitet: En mediesosiologisk utmark i Europa-forskningen

Tore Slaatta

Sammendrag


Sosiologiske perspektiver har lenge gjort seg gjeldende innenfor medieforskningen, og er ufravikelige i analysen av nyhetsproduksjon og journalistikk. Ikke minst er de sentrale i studier av samspill og arbeidsdelinger mellom europeiske nyhetsmedier i etableringen av en mulig europeisk offentlighet. EU-journalistikk representerer en form for transnasjonal nyhetsproduksjon som utfordrer de nasjonale offentlighetenes institusjoner og profesjonelle rutiner. Artikkelen viser hvordan nyhetssosiologiske perspektiver kan avdekke hvordan det ââ¬Âtransnasjonale nyhetsbeitetââ¬Â skaper bestemte betingelser for nyhetsproduksjon om og fra EU og Europa. I første del av artikkelen presenteres nyhetssosiologiske perspektiver som spesielt har vært anvendt innenfor studier av internasjonal nyhetsproduksjon og utenriksjournalistikk. En distinksjon i studier av såkalte ââ¬Âjournalistic beatsââ¬Â trekkes mellom de som fremhever en homogeniserende og ideologisk effekt av rutinisert, journalistisk praksis, og de som heller fremhever kompleksitet og situasjonsbestemte faktorer. I forlengelsen av dette utvikles et perspektiv som i sterkere grad trekker inn institusjonelle forhold, spesielt tilpasset studier av transnasjonale nyhetsbeiter. I andre del anvendes dette i en konkret analyse av hvordan norske journalisters arbeid med nyheter og offentlig informasjon fra EU, EÃS og Europa er formet av konstitusjonelle, journalistiske og politiske betingelser for nyhetsproduksjon.

Emneord (Nøkkelord)


nyhetssosiologi, EU-journalistikk, europeisering, europeisk offentlighet, politisk kommunikasjon

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.