Når grenser forsvinner - Europa i det små

Forfattere

  • Pål Veiden Høgskolen i Oslo og Akershus

Emneord (Nøkkelord):

grenser, Østerrike, Tsjekkiske republikk, identitet, nasjon

Sammendrag

Grensen mellom Den tsjekkiske republikk og Østerrike har en lang og dramatisk historie. Etter revolusjonen i Tsjekkoslovakia 1989 og den påfølgende grenseåpningen, har tidligere tiders nasjonale konflikter kommet til overflaten. Til grunn for artikkelen ligger historisk-komparativ metode: sammenligning av trekk ved tsjekkisk og tysk-østerriksk nasjonalisme. Dette blir særlig gjort ved å studere ett enkelt case: landsbyen Gnadlersdorf/Hnanice, beliggende i Südmähren. Dette var tidligere en tysk-språklig landsby. Gjennom et nærmere blikk på denne landsbyen, gjenfinner vi mange av de politiske omveltninger som fantes på makronivå fra 1918 og fremover. Betydningen av de nasjonale identiteter på begge sider av grensen er likevel blitt tonet ned: "den andre nasjonen" på den andre siden av grensen er blitt en selvfølgelig nabo. Den dagsaktuelle situasjonen ved grensen er preget av ny normalitet: europeisering, der grensen i dag primært markerer en språkgrense.

Forfatterbiografi

Pål Veiden, Høgskolen i Oslo og Akershus

Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag

Nedlastinger

Hvordan referere

Veiden, P. (2014). Når grenser forsvinner - Europa i det små. Sosiologi I Dag, 44(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1112

Utgave

Seksjon

Artikler