Åpen tilgang (Open Access) Åpen tilgang (Open Access)  Begrenset tilgang Abonnementstilgang

Ivar Frønes: Å forstå sosialisering

Harriet Bjerrum Nielsen

Sammendrag


I sin nye bok Å forstå sosialisering ønsker Ivar Frønes å gi et samlet teoretisk perspektiv på sosialisering og å bruke dette til å forstå de spesifikke trekkene ved sosialiseringsprosesser i det moderne kunnskapssamfunnet. Dette er ingen enkel oppgave fordi sosialisering som fenomen og teoretisk begrep, ligger i grenseflaten mellom mange disipliner og fagfelt og fordi de prosesser som begrepet skal belyse er under stadig endring. Frønes hovedtese er at sosialisering i kunnskapssamfunnet ikke kan forstås primært som kulturell og sosial forming, men heller som utviklingen av kompetanse, refleksjon og erkjennelse. Han argumenterer for at âdet samfunnsforankrende subjekt er sosialiseringsforståelsens utgangspunkt, i sosialiseringens subjekt møtes livet som praksis og som potensialerâ (16 s.).

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.