Åpen tilgang (Open Access) Åpen tilgang (Open Access)  Begrenset tilgang Abonnementstilgang

Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender. How Gender Inequality Persists in the Modern World

Liza Reisel

Sammendrag


Ulikestilling mellom menn og kvinner er et sentralt sosiologisk tema, som er interessant blant annet fordi det er så komplekst. Biologiske forskjeller vikles sammen med sosialisering, stereotypier og strukturell ulikhet som gjør spørsmål om endring og stabilitet særlig utfordrende. Den amerikanske sosiologen Cecilia L. Ridgeway har skrevet en bok som tar denne utfordringen på strak arm. Ridgeway var president i American Sociological Association i 2013, og har vært en toneangivende skikkelse i amerikansk sosiologisk forskning på sosial ulikhet og kjønnslikestilling i en årrekke. I boka Framed by Gender gjør Ridgeway et forsøk på å forklare hvordan ulikestilling mellom kjønnene opprettholdes og reproduseres i moderne samfunn. Stikkordet her er hvordan â hun gjør nettopp et poeng ut av at hun ikke har som mål å svare på hvorfor-spørsmålet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.