Møtesteder og pardannelse

Forfattere

  • Tone Schou Wetlesen Universitetet i Oslo

Emneord (Nøkkelord):

pardannelse, møtested, oppvekstmiljø, samlivskvalitet, skilsmisse, livshistorier

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i at steder og anledninger til å treffe en partner endrer seg gjennom modernisering. Hva betyr det for partnervalg og samlivskvalitet at møtestedene endrer karakter? Spørsmålet belyses gjennom eksempler fra livshistoriene til kvinner i Norge som etablerte samliv på 1960- og 70-tallet. Fortellingene tyder på at de som traff ektefellen blant naboer eller skolekamerater på hjemstedet hadde varige og gode parforhold, mens kvinner som hadde flyttet ut og traff mannen sin i et offentlig byrom, forteller om store utfordringer i samlivet. Møtesteder og samlivskvalitet diskuteres i lys av teori om stedsforankring, sosiale fellesskap og sosialpsykologiske perspektiver på homogami.

Forfatterbiografi

Tone Schou Wetlesen, Universitetet i Oslo

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Nedlastinger

Hvordan referere

Wetlesen, T. S. (2014). Møtesteder og pardannelse. Sosiologi I Dag, 44(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1107