Åpen tilgang (Open Access) Åpen tilgang (Open Access)  Begrenset tilgang Abonnementstilgang

Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet

Olav Elgvin, Jon Horgen Friberg

Sammendrag


Innenfor migrasjonssosiologien er det vanlig å gjøre antakelser om sosialpsykologiske prosesser og mekanismer på mikronivå. Disse prosessene og mekanismene har i blant blitt beskrevet på en lite presis måte: Man gjør antakelser om hvordan mennesker forholder seg til hverandre, men lar antakelsene forbli implisitte og impresjonistiske. Som stråmenn i artikkelen bruker vi to av våre egne tidligere artikler: Vi viser hvordan vi gjorde antakelser om grunnleggende psykologiske mekanismer i sosial interaksjon, men at disse antakelsene vanskelig lot seg undersøke innenfor de konkrete empiriske casene som ble undersøkt. Videre hevder vi at mange av de mekanismene som migrasjonssosiologer kan ta for gitt, ofte er blitt beskrevet og undersøkt på en analytisk og presis måte innenfor eksperimentell sosialpsykologisk forskning. Vår påstand er at den eksperimentelle sosialpsykologien kan tilby et repertoar av mulige forklaringsmekanismer som empirisk orienterte sosiologer med fordel kan trekke veksler på når man gjør tolkninger av hva som skjer i en rotete sosial virkelighet.

Emneord (Nøkkelord)


migrasjonssosiologi, sosialpsykologi, tverrfaglighet, selvkritikk

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.