Åpen tilgang (Open Access) Åpen tilgang (Open Access)  Begrenset tilgang Abonnementstilgang

Sosialpsykologi

Arnfinn H. Midtbøen, Julia Orupabo

Sammendrag


Sosialpsykologi er en del av det bredere psykologifaget, men fremstår i en del sammenhenger som en tverrvitenskapelig disiplin i skjæringsfeltet mellom sosiologi og psykologi. I USA har sosialpsykologien historisk hatt et svært tett forhold til sosiologien, med et utstrakt samarbeid på tvers av faggrener. I en norsk og nordisk kontekst har det tradisjonelt vært tettere skott mellom disse fagfeltene, men i dag arbeider nordiske sosiologer med sosialpsykologiske teorier, problemstillinger og metoder, og en del psykologer er interessert i typisk sosiologiske emner. Sosiologi i dag ønsker å rette fokus mot disse nyere tendensene og vi har derfor valgt å utgi et eget temanummer om sosialpsykologi.

Emneord (Nøkkelord)


Sosialpsykologi

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.