Individet slipper fri: selvhjelp, selvmord og depresjon i det senmoderne Kina

Simen Andersen Øyen, Ole Jacob Madsen

Sammendrag


I denne artikkelen presenterer vi subjektiverings- og individualiseringsprosesser i Kina de siste 30 årene og drøfter fremveksten av psykologi på bakgrunn av disse skiftene. Parallelt med Kinas særegne utvikling fra en planstyrt til en senkapitalistisk økonomi finner vi tegn på dype strukturelle endringer i idealene for enkeltmennesket som minner om individualiseringsprosesser vi har sett i vestlige land. Ved å ta for oss depresjon, selvmord og selvhjelp i Kina finner vi at den unge middelklassen på mange måter gjennomlever en ââ¬Âny kulturrevolusjonââ¬Â der de må innrette sine liv både etter omgivelsene og tradisjonens forventninger og indre krav til autentisitet og selvrealisering. Behovet for psykologisk ekspertise er derfor økende selv om den herskende diskursen rundt psykiske lidelser og plager fortsatt synes vel så moralistisk som terapeutisk.

Emneord (Nøkkelord)


Kina, individualisering, terapeutiske kulturer, individ og samfunn, depresjon, selvmord, selvhjelp

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.