Selvmord

Mette Løvgren

Sammendrag


Dette temanummeret er viet selvmord. Ãrlig dør flere mennesker for egen hånd enn for andres hånd, både nasjonalt og internasjonalt, og Verdens Helseorganisasjon anslår at selvmord er blant de tre ledende dødsårsakene i alle land for folk i alderen 15â34 år (WHO 2012). I Norge ble det begått 17 selvmord per 100 000 menn og 6 per 100 000 kvinner i 2011 (Folkehelseinstituttet 2012). Over tid har det vært svingninger i disse ratene, men norske selvmordsrater er relativt lave i en internasjonal sammenheng. For eksempel var selvmordsratene i 2009 for menn og kvinner i Litauen henholdsvis 61,3 og 10,4, og i Sør-Korea 39,9 og 22,1 (WHO 2012).

Emneord (Nøkkelord)


selvmord

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.