Åpen tilgang (Open Access) Åpen tilgang (Open Access)  Begrenset tilgang Abonnementstilgang

à fylle ââ¬Âdyrevelferdââ¬Â med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten

Rune Ellefsen

Sammendrag


Dyrevelferdsdebatten er politisert og polarisert. I lovprosessen før dyrevelferdsloven ble vedtatt, utspant det seg en kamp mellom aktører som ville definere dyrevelferdsfeltet og påvirke loven i tråd med sine interesser. I undersøkelsen av hvordan syn på dyrs status og rettigheter uttrykkes i lovprosessen, er spørsmålet om bruk av dyr et omdreiningspunkt. Analysen av intervjudata og tekstdokumenter viser at ulike interessegrupper både har svært ulike ønsker for loven og forskjellige syn på dyr. I materialet spores fire diskurser som utgjør skilleílinjene i debatten: reguleringsdiskursen, dyrerettighetsdiskursen, dyreproduksjonsdiskursen og kritikkdiskursen. Diskursene har sosiale konsekvenser, og kampen mellom representanter for ulike diskurser framstår dermed som en kamp om ulike måter å organisere samfunnets behandling av dyr på.

Emneord (Nøkkelord)


Dyrevelferd, diskursanalyse, menneske-dyr-studier, rettssosiologi

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.