Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg (red.): Velferdsstatens familier : nye sosiologiske perspektiver

Kari Wærness

Sammendrag


Denne boken inneholder 15 kapitler skrevet av 19 forfattere og handler i hovedsak om forhold som berører endringer i den kjønnsbestemte arbeidsdelingen mellom mødre og fedre i den norske velferdsstaten. To kapitler setter innvandrere i sentrum. I kapitel 12 av Hanne C. Kavli sammenlignes holdninger og praksis når det gjelder likestilling mellom ulike grupper innvandrede og norske familier, og kapitel 13 av Marjan Nadim er en kvalitativ studie av moralske forhandlinger om familie og lønnsarbeid mellom pakistanske kvinner som er født her i landet og deres mødre som er innvandrere. Ellers i boken er det større fokus på fedre enn på mødre, og ingen kapitler handler om barn.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.