Aksel Tjora: Helsesosiologi. Analyser av helse, sykdom og behandling

Rannveig Dahle

Sammendrag


Helsa angår oss alle, enten vi tar god helse for gitt eller bekymrer oss for den. Helsespørsmål er en sikker vinner i kampen om medieoppmerksomhet; ingen detalj er for liten, ingen feilbehandling for ubetydelig til å skape svære forsideoverskrifter omtrent daglig. Politikere konfronteres med befolkningens umettelige forventninger, krav om ytelser og bevilgninger til alle gode helseformål. Ja, har vi et overdimensjonert helsevesen eller burde vi ââ¬Âi verdens rikeste landââ¬Â bruke mer penger på helse? Det er et stridsspørsmål. Gitt relevans og oppmerksomhet er det vel i grunnen underlig at helsesosiologi bare er et beskjedent forskningsfelt. Det er dog et felt i langsom vekst, i følge bokas redaktør Aksel Tjora, som er professor i helsesosiologi ved NTNU. Feltet er uendelig og uavgrensbart, det handler om innhold, struktur og politikk, om profesjoner, kjønn og tjenesteytelser, meningsdannelse, symbolproduksjon og mye mer. Ambisjonen her er å sette feltet tydeligere på forskningskartet, synliggjøre bredde og relevans i den pågående forskningen og samtidig tjene som en inspirasjonskilde til ny forskning. Tross forskningsfeltets ââ¬Âbeskjedenhetââ¬Â er dette en omfangsrik bok på over 500 sider og 25 ulike kapitler. Den er i all hovedsak er basert på norske forskeres pågående og nylig avsluttede empiriske forskningsprosjekter og med bidrag fra mange av landets samfunnsvitenskapelige miljøer. Boka spenner vidt hva gjelder tema, perspektiv, teoretiske og metodiske tilnærminger.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.