à studere sosiale årsakssammenhenger

Per Arne Tufte

Sammendrag


I denne artikkelen diskuterer jeg muligheter og utfordringer for kvantitative studier av sosiale årsakssammenhenger. Jeg gjør meg først noen betraktninger om selve kausalitetsbegrepet, særlig med tanke på sosiale årsakssammenhenger. Deretter diskuterer jeg ulike kvantitative tilnærminger til kausalanalyser. Konklusjonen er at mulighetene for å påvise årsakssammenhenger er gode, men at det samtidig er viktig å være bevisst på hva slags type årsakssammenhenger ulike tilnærminger er i stand til å påvise.

Emneord (Nøkkelord)


kausalitet, sosiale årsakssammenhenger, sosiale mekanismer, seleksjon, eksperiment, nettverksanalyse

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.