Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer?

Ferdinand Andreas Mohn, Are Skeie Hermansen

Sammendrag


Artikkelen presenterer to sentrale elementer i nyere litteratur om årsaksslutning: den kontrafaktiske modellen og Judea Pearls grafiske teori om kausalitet. Målet er å vise hvordan kausale grafer (DAGs) kan være et hjelpemiddel til klargjøring av premissene som ligger til grunn for gyldige årsaksslutninger med observasjonsdata. Først viser vi hvorfor årsakssammenhenger ikke kan observeres, men bare tilnærmes via slutninger basert på antagelser. Videre går vi gjennom grunnelementene i den grafiske teorien om kausalitet, og beskriver tre ulike strategier for å identifisere årsakssammenhenger ved bruk av grafiske verktøy. Til slutt presenterer vi en problemstilling â såkalt endogen seleksjon â som det grafiske rammeverket tydeliggjør.

Emneord (Nøkkelord)


årsaksslutninger, kausale grafer, den kontrafaktiske modellen, identifiseringsstrategier, endogen seleksjon

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.