Carolina Ãverlien (2012). Vold i hjemmet â barns strategier.

Anne Solberg

Sammendrag


Carolina Ãverlien har skrevet en bok om barn som opplever vold hjemme. Formålet med boka er å gi en forståelse av handlingsstrategiene deres, og den situasjon de befinner seg i. Hun har et solid faglig grunnlag for å gjøre akkurat det. Intervjuer med 25 unge mennesker utgjør den empiriske basis for boka, og barndomssosiologi og narrativ teori har gitt føringer for analysene. Ãverlien har en ambisjon om å gi et annet og alternativt bilde til det som dominerer forskningsfeltet om barn og vold, der hovedvekten legges på symptomer og effekter. Dette prosjektet er ikke nytt. Ãverlien har gitt viktige bidrag til å styrke et barnesentrert perspektiv i en årrekke, og vi er flereà som har delt dette prosjektet med henne. En bok åpner for langt flere ord enn det knappe artikkelformatet. Forfatteren har brukt denne muligheten godt.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.