Når både offer og overgriper er barn â historier fra vår nære fortid (og nåtid?)

Kjersti Ericsson

Sammendrag


En rekke land har gjennomført granskinger av overgrep og omsorgssvikt i barnehjem, spesialskoler og liknende institusjoner i det 20. århundre. I Norge er sju regionale granskingsrapporter blitt publisert så langt. Rapportene avdekker at noen barn ble seksuelt misbrukt av andre barn mens de var på slike institusjoner. Forfatteren drøfter hva som karakteriserer de hendelseneà granskingsrapportene kategoriserer som seksuelle overgrep når både offer og overgriper er barn. Deretter reflekterer hun over skiftende oppfatninger av seksuelle overgrep, av barns seksualitet, av ofre og overgripere: Har disse skiftende oppfatningene bidratt til å gjøre det mulig/umulig å se slike hendelser som overgrep?

Emneord (Nøkkelord)


Seksuelle overgrep, unge seksuelle overgripere, barnehjem, spesialskole

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.