Når den som snakker nøler â hva gjør lytteren? Setningsutfylling og altersentrisk deltaking

Stein Bråten

Sammendrag


Hva kan hende når den som skje-mater et spedbarn blir bedt om å ta pause og legge skjeen med litt grøt mellom seg og spedbarnet, og hva kan lytteren komme til å gjøre når den som snakker nøler litt? En fellesnevner for svar er hvordan en pause kan innby til annensentrert deltaking â stikkord for et nytt teoretisk rammeverk. Først blir det anlagt på noen tilfeller av delaktig munnåpning. Det oppviser noen studenter som ser opptak av en nyfødt som forbereder seg på å etterligne vid munnåpning. Og det viser en 11-md. gammel gutt som plukker opp skjeen og åpner sin egen munn samtidig som han mater omsorgsgiveren â som om han virtuelt tar del i den annens matinntak. Dernest blir det gitt eksempler på delaktighet i språklig forstand i form av setningsutfylling når den ene samtalepartneren tar en nølende liten pause. Dette er fra samtaler mellom eksperter på brannsikkerhet i skip, fra en veiledningssamtale med en mor med fødselsdepresjon, og fra samtaler mellom de Beauvoir og Sartre. Forekomstene er blitt identifisert ut fra en samtalemodell som foregrep ideen om mentalisering: Slike nølende pauser innbyr den som lytter til å bli virtuell med-forfatter av det den andre er i ferd med å si.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.