Virksom uvirksomhet? Pauser som arenaer for følelsesmessig berøring og biografisk bevegelse

Astrid Skatvedt, Janne Scheffels

Sammendrag


Noe av det som karakteriserer pauser er at de er situasjoner der vi i utgangspunktet ikke gjør noe. ââ¬ÂPausingââ¬Â handler om uvirksomhet: Det vi ofte kaller tom tid. I denne artikkelen vil vi belyse situasjoner der klienter og personale på en behandlingsinstitusjon for rusmiddelmisbrukere tar pause fra den terapeutiske virksomheten. Vi beskriver hvordan pausene de tar sammen kan vise seg å være rike, mektige og terapeutisk betydningsfulle situasjoner. Med utgangspunkt i Goffmans og Collinsââ¬â¢ mikrointeraksjonisme og en omvendt versjon av Beckers stemplingsteori analyseres hvordan ââ¬Âpausingââ¬Â innenfor rammene av en behandlingsinstitusjon for rusmiddelmisbrukere kan arte seg som stemplingsprosesser med en positiv karriereretning som kan bevege folk inn i nye og alternative identiteter.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.