Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ?

Forfattere

  • Inger Skjelsbæk Institutt for Fredsforskning (PRIO)
  • Torunn L. Tryggestad Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Emneord (Nøkkelord):

militærtjeneste, kjønnslikestilling, militæret, norske forsvarsstyrker, FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325, kvinner

Sammendrag

8. januar 2007 holdt daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sin årstale om det norske forsvaret i Oslo Militære Samfund (Strøm-Erichsen 2007a). Talen dette året ble lagt spesielt merke til på grunn av sluttpoenget der ministeren tok opp spørsmålet om kvinners underrepresentasjon i forsvaret. I talen utfordret Strøm-Erichsen forsamlingen til å debattere forslaget om innføring av obligatorisk militærtjeneste for kvinner.
Denne artikkelen ser nærmere på argumentene forsvarsministeren la fram i talen sin. Hva slags typer likestilling vil man oppnå ved å øke kvinneandelen i det norske forsvaret? Og hvordan relateres disse ulike formene for likestilling seg til nye militære utfordringer?

Nedlastinger

Hvordan referere

Skjelsbæk, I., & Tryggestad, T. L. (2011). Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ?. Sosiologi I Dag, 41(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1053