ââ¬ÂDe beste jegersoldateneââ¬Â i Heimevernets innsatsstyrker

Nina Rones

Sammendrag


Artikkelen undersøker en jegertropp i en av Heimevernets innsatsstyrker hvis hovedoppgave er å beskytte mennesker og livsviktige samfunnsfunksjoner innenfor Norges grenser, i en tid hvor en tradisjonell fiende er mer eller mindre fraværende, og reell strid ikke ansees for å være annet enn en fjern mulighet.àArtikkelens hensikt er å undersøke hva slags kriterier som legges til grunn for å vurdere hvem som er ââ¬Âde beste soldateneââ¬Â når offiserer og soldater ikke tror de vil bli tatt i bruk for militære formål.à Pierre Bourdieus teoretiske perspektiver og begreper har vært brukt som et verktøy i analyse og tolkning.à Studien illustrerer hvordan konstruksjonen av friluftslivsmannen som ââ¬Âden ideelle soldatââ¬Â fra nasjonalromantikken og 1900-tallets begynnelse fortsatt reproduseres i det norske territorialforsvaret.

Emneord (Nøkkelord)


Soldater, det norske heimevernet, friluftsliv, Bordieu, maskulinitet

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.