Fra soldater av folket til soldater for staten

Forfattere

  • Thor Christian Bjørnstad Norges Idrettshøgskole

Emneord (Nøkkelord):

Militærsosiologi, profesjonelle soldater, identitet, institusjonell endring, globalisering

Sammendrag

Artikkelen sporer et skifte i diskursen om den norske soldaten - fra fredlig forsvarer av nasjonen til statens redskap for ytterligere alliansemessig integrering. Formålet med artikkelen er å illustrere hvordan soldatens identitet er en konstruksjon basert på samtidig kontekstuell endring: Hvordan artikuleres soldatens identitet og hvilke representasjoner av soldaten ligger til grunn for denne artikulasjonen? Det vil si, hvilke modell(er) av den profesjonelle soldaten brukes som utgangspunkt for å forstå det å være soldat, og hvordan kan denne meningskonstruksjonen sees i lys av historisk endring og behovet for nye legitimeringsregimer? Artikkelen bygger på intervjuer med norske profesjonelle soldater gjort i 2005, og gir således et bilde av hvor raskt globale endringer forårsaker lokal institusjonell tilpasning.

Forfatterbiografi

Thor Christian Bjørnstad, Norges Idrettshøgskole

Seksjon for kultur og samfunn

Nedlastinger

Hvordan referere

Bjørnstad, T. C. (2011). Fra soldater av folket til soldater for staten. Sosiologi I Dag, 41(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1051