Samfundet som en (human) økologi â processer af vækst, stabilitet og forfald som sociologisk optik

Anja Jørgensen

Sammendrag


I en tid hvor globalisering og øget mobilitet påvirker og forandrer det sociale liv i stort omfang og med høj hastighed, giver den klassiske Chicagosociologi et højaktuelt afsæt for at forstå sammenhængen mellem globalisering og samtidens sociale fænomener og problemer.à Da Chicagosociologien blev grundlagt omkring år 1900, skete det, som et forsøg på at beskrive og forstå fremvæksten af de meget hastige og omsiggribende forandringer af det sociale liv som fandt sted i den moderne storby, og som ikke umiddelbart kunne forstås og forklares ud fra de allerede eksisterende sociologiske teorier. Således er Chicagoskolens begreber, analytiske tilgange og metodiske teknikker skabt til at indfange, beskrive og forstå store sociale forandringer som følge af øget mobilitet uden at der gives slip på de stabiliserende og decelererende kræfter i det sociale liv.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.