Chicagoskolens virkelige konsekvenser

Nicolay B. Johansen, May-Len Skilbrei

Sammendrag


Chicagoskolen finnes ikke, mener Howard S. Becker, som av mange regnes som det siste gjenlevende medlem av denne retningen. Han har selvsagt rett. Av det som ble publisert av ansatte ved Institutt for sosiologi og antropologi ved Universitetet i Chicago på begynnelsen av det tyvende århundre, finner vi så mange tradisjoner og perspektiver at det virker urimelig å samle dem under én betegnelse. Samtidig fortsetter dette ubestemmelige som skjedde i Chicago, spesielt på 1920-tallet, å inspirere nye generasjoner. ââ¬ÂChicagoskolenââ¬Â har blitt en samlebetegnelse på noe av det som vokste fram, f.eks. spirene til kvalitative metodiske tilnærminger, synet på byen som laboratorium og avviksstudiene. Her i Norge har spesielt Chicago-bidragenes betydning for avviksstudiene blitt trukket fram (Hauge 1990).

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.