Ledelse i et interaksjonsperspektiv

Carl Cato Wadel

Sammendrag


Ledelse er en sosial praksis som innebærer interaksjon. Med det som utgangspunktàpresenterer denne artikkelen et interaksjonsperspektiv på ledelse. Detteàperspektivet konkretiseres ved å analysere samhandlingen i et selvstyrt team.àLedelsesinitiativ og ledelseshandlinger som gir retning til og driver samhandlingenài teamet framover, begrepsfestes ved å snakke om måter å ta ledelsenàpå og måter å bidra på i ledelsesprosesser. Det fremheves videre at ledelsessamhandlingàkrever komplementære ferdigheter hos partene som inngår iàsamhandlingen. Ut fra dette argumenteres det for at ledelse utgjør en relasjonell ferdighet og at vi bør snakke om ledelse som samledelse.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.