Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre

Anders Vassenden

Sammendrag


Denne artikkelen adresserer et oversett behov i sosiologien for analytisk oppsplitting av forestillinger om norskhet. For å kunne analysere data der ââ¬Ânorskââ¬Â og ââ¬Âikke-norskââ¬Â kommer i spill, må ulike aspekter og komponenter klargjøres. Hverdagsforståelser av nasjonal identitet kan studeres som et diskursivt rom bestående av en serie med overlappende, men noen ganger gjensidig motstridige, opposisjoner. Artikkelen tar utgangspunkt i et analytisk rammeverk, som identifiserer multiple diskursive opposisjoner: (i) etniske grenser og kategorier, (ii) hvithet/ikke-hvithet, (iii) kulturell mening (ââ¬Âthe cultural stuffââ¬Â hos Barth) og (iv) statsborgerskap. Dette rammeverket videreutvikles her ved at det skisseres underopposisjoner av (iii) ââ¬Âthe cultural stuffââ¬Â. Analysene er basert på to kvalitative studier der forestillinger om ââ¬Ânorskhetââ¬Â sto sentralt; en om majoritetsnordmenn i multietniske boligområder, en om religion blant unge på Grønland i Oslo indre øst.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.