ââ¬ÂHun oppfattes sikkert veldig som norskââ¬Â â om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes

Beret Bråten

Sammendrag


Denne artikkelen undersøker om og i tilfelle hvordan, etnisk minoritetsbakgrunn har betydning ved utvelgelse og rangering av kandidater på valglister ved lokale valg. Spørsmålene utforskes gjennom analyser av et intervjumateriale med lokale ledere fra fire ulike politiske partier. Betegnelsen ââ¬Ânorskââ¬Â framstår i intervjumaterialet som en karakteristikk av enkelte representanter med etnisk minoritetsbakgrunn. Ett av spørsmålene som undersøkes, er hvilken mening betegnelsen tillegges og hvilken betydning den kan ha i en seleksjonsprosess.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.