Ragnhild Aslaug Sollund (red.): Transnational Migration, Gender and Rights.

Monica Five Aarset, Anja Bredal

Sammendrag


I en verden med økende bevegelse fra fattige og konfliktfylte områder i sør til velstående og fredelige nord, søker mottakerland måter å begrense og kontrollere migrasjon. Dette gir en situasjon hvor noen migranter fremstår som mer attraktive og velkomne, mens andre opplever stadig økende restriksjoner som hindrer deres bevegelser. Dette er utgangspunktet for boken Transnational Migration, Gender and Rights. Boken springer ut av behovet for å forstå forholdet mellom mottakerlands interesser og forpliktelser på den ene siden og migranters rettigheter og behov på den andre. Den bygger dessuten på de siste 10-20 årenes erkjennelse av at migrasjon er kjønnet og at et kjønnsperspektiv er nødvendig for å forstå årsaker til og konsekvenser av migrasjon.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.