Ulike modeller for gjenopprettende ordninger etter krenkelser, overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg

Ingunn Studsrød

Sammendrag


Media, myndigheter og forskere i mange land har dokumentert grov omsorgssvikt og fysiske, psykiske og seksuelle overgrep av barn under omsorg av barnevernet. Som en konsekvens av dette diskuteres og utprøves ulike modeller for gjenopprettende ordninger. Likevel mangler det en sammenstilling av tekster som kritisk belyser ulike ordninger og som diskuterer ulike gjenopprettende ordninger i lys av idégrunnlag og metoder fra ââ¬Ârestorative justiceââ¬Â. Gjenopprettende ordninger etter overgrep og omsorgssvikt i barnevernet er denne artikkelens hovedanliggende. Siktemålet er å utforske hvordan ideene som ligger til grunn for ââ¬Ârestorative justiceââ¬Â gir føringer for hvordan en bør ivareta gjenopprettende prosesser etter overgrep og mishandling som er begått i barnevernet. Målet er også å diskutere muligheter og begrensninger ved ulike gjenopprettende modeller, som vektlegger henholdsvis mekling og dialog (dialogmodeller) og rene økonomiske erstatninger (erstatningsmodeller).

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.