Fosterbarns aktørskap i møtet med barnevernet

Renee Thørnblad, Amy Holtan

Sammendrag


I denne artikkelen utforskes fosterbarns framstillinger av relasjonen mellom dem selv og barnevernet, og vi undersøker hvilke typer aktørskap fosterbarn utøver i møter med barnevernet. Det empiriske grunnlaget er semistrukturerte intervju med fosterbarn i alderen 18â22 år som har hatt sin oppvekst under offentlige omsorg i slektsfosterhjem. Det analytiske utgangspunktet er at forholdet mellom fosterbarn og barnevern er en asymmetrisk maktrelasjon og at barn er sosiale aktører i sosialt konstruerte barndommer. På denne bakgrunnen identifiseres og belyses fire ulike former for klientaktørskap i fosterbarns relasjoner til barnevernet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.