Kafka-sosiologien - et mulig program

Forfattere

  • Pål Veiden Høgskolen i Oslo

Sammendrag

Kan sosiologien lære av forfatterskapet til Franz Kafka (1883-1924)? I denne artikkelen argumenteres det for at en slik sosiologi er mulig. Både Ulrich Beck og Zygmunt Bauman har hevdet at Kafka er å regne som en stor sosiolog. Det er mer uklart hva dette innebærer i praksis. I artikkelen argumenteres det for at Kafka kan bidra til at sosiologien tar fenomen som nærtagenhet og innadvendt modernitet alvorlig. De erfaringer som mennesker gjør seg med moderniteten betyr mer enn moderniteten beskrevet utenfra. Derfor er også Kafka å anse som en moderne forfatter, og modernitet er det sentrale sosiologiske tema. I artikkelen vises det også til konkrete forbindelser mellom Kafka og kjente sosiologer: Alfred Weber var Kafkas eksaminator, mens den mer berømte broren Max kan sies å ha arbeidet med tema som Kafka bearbeidet litterært. I artikkelen minnes det også om at Kafka ikke bare var en abstrakt symbolbrukende forfatter, men også hadde konkret materialitet i sine skrifter. Dette skyldes ikke minst hans erfaring som forsikringsbyråkrat: Han så med egne øyne de dårlige arbeidsforholdene i industrien i Böhmen. Med en viss rett kan det argumenteres for at Kafkas skrifter om fremmedgjøring ikke bare handlet om usynlig makt, men også om konkret undertrykking. En slik fortolkning har likevel blitt misbrukt, ikke minst av myndighetene i det den gang kommunistiske Tsjekkoslovakia.

Nedlastinger

Publisert

2009-11-16

Hvordan referere

Veiden, P. (2009). Kafka-sosiologien - et mulig program. Sosiologi I Dag, 39(3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1007