Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?

Forfattere

  • Inger Skjelsbæk Institutt for fredsforskning (PRIO) og NTNU

Sammendrag

Denne artikkelen omhandler kjønnbasert vold i krig og hva vi vet og ikke vet om dette fenomenet. Sentralt i artikkelen er diskusjoner om hvilke metoder som brukes, og hvilke som kan brukes for å fremme kunnskap om dette krigsfenomenet. Svært forenklet, og overordnet, ligger utfordringen i å få oversikt og innsikt i hvorledes kjønnsbasert vold virker inn på individ og samfunnsnivå. Det er bare ved å kombinere kvantitative og kvalitative data og metoder at vi oppnår best mulig oversikt og innsikt for å få et best mulig utgangspunkt til å bekjempe denne formen for vold.

Nedlastinger

Publisert

2009-06-24

Hvordan referere

Skjelsbæk, I. (2009). Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?. Sosiologi I Dag, 39(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1005

Utgave

Seksjon

Artikler