Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?

Inger Skjelsbæk

Sammendrag


Denne artikkelen omhandler kjønnbasert vold i krig og hva vi vet og ikke vet om dette fenomenet. Sentralt i artikkelen er diskusjoner om hvilke metoder som brukes, og hvilke som kan brukes for å fremme kunnskap om dette krigsfenomenet. Svært forenklet, og overordnet, ligger utfordringen i å få oversikt og innsikt i hvorledes kjønnsbasert vold virker inn på individ og samfunnsnivå. Det er bare ved å kombinere kvantitative og kvalitative data og metoder at vi oppnår best mulig oversikt og innsikt for å få et best mulig utgangspunkt til å bekjempe denne formen for vold.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.