Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

May-Len Skilbrei
Ansvarlig redaktør
UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Postboks 6706 St. Olavs plass 5 0130 Oslo
Telefon: 22 85 01 10
Telefaks: 22 85 50 50
E-post: m.l.skilbrei@jus.uio.no

Teknisk kontaktperson

Geir Røsset
E-post: novus@novus.no