##about.aboutSoftware##

Dette tidsskriftet bruker Open Journal Systems 3.2.1.2, som er open source-programvare for tidskriftsadministrasjon og publisering. OJS er utviklet, støttet, og fritt distribuert av Public Knowledge Project under GNU General Public License.